op de loopband

De naam Cesar in beweging staat voor het opdoen van nieuwe kennis en ideeën. Daarmee zijn we een vooruitstrevende praktijk die op hoog niveau wil presteren; het beste halen uit u en uit onszelf! Samen werken aan uw gezondheid is niet voor niets onze slogan.

We kijken vanuit verschillende oogpunten naar de klacht. Hierbij maken we gebruik van de neuro-musculoskeletale gedachte. Dit houdt in dat er wordt gekeken naar zenuwen, spieren en gewrichten in de ruimste zin van het woord. Zo wordt er gekeken of de gewrichten vrij kunnen bewegen maar ook naar het feit of de spieren de beweging goed kunnen aansturen. We kijken zo breed mogelijk naar uw klachten. Hierbij spelen bij chronische klachten klachtonderhoudende factoren een belangrijke rol.

Klachtonderhoudende factoren

Waarom herstelt de ene persoon wel, maar iemand anders niet terwijl de klachten nóg zoveel op elkaar lijken? Dat is een belangrijke vraag die we altijd proberen op te sporen. Voorbeelden hiervan zijn: onaangepast houdings- en bewegingsgedrag, psychische factoren, voeding- en leefstijl en andere ziektes en/of aandoeningen

Factoren die wij in onze therapie meenemen zijn:

Mobiliteit

Klachten kunnen worden veroorzaakt doordat een aantal gewrichten niet goed functioneren. Bewegen kan pijnlijk zijn, stijf aanvoelen of er kunnen bepaalde handelingen niet meer worden verricht. Dat gewrichten niet goed functioneren heeft vaak te maken met assymetrische spierstijfheid. Een myofasciaal triggerpoint (lees pijnlijke spierverharding) veroorzaakt vaak bewegingsbeperking, stijfheid, krachtsverlies en pijnklachten. Myofasciale triggerpoints worden vaak over het hoofd gezien bij klachten en pijn van het houdings- en bewegingsapparaat. De combinatie van de triggerpointtherpaie en onze mobilisatietechnieken geeft een unieke en effectieve mobilisatiebehandeling.

Stabiliteit

Om te kunnen bewegen moeten we stabiel zijn. Wanneer we instabiel zijn kan dit van invloed zijn op het functioneren van ons lijf. Dit is voor veel mensen lastig om zelf waar te nemen. Bij actieve instabiliteit is de aansturing van de spieren onvoldoende. Binnen Cesar in beweging maken we gebruik van onze kennis vanuit de kinderoefentherapie. Een kinderoefentherapeut is de specialist in het ontwikkelen van stabileit en evenwicht. Lees meer over onze krachtenbundeling bij kinderoefentherapie bij volwassenen.

Houding en beweging

Als oefentherapeut Cesar zijn wij specialist in houding en beweging. Door het aanleren van een betere houding en een juiste manier van bewegen zal het lichaam optimaal worden belast, en voorkomen we overbelasting van spieren en gewrichten. Hierbij wordt gekeken naar de eisen die in het dagelijks leven aan het lichaam worden gesteld en de lichamelijke gezondheid zodat er gericht getraind kan worden. Voor meer informatie zie kopje houdings-en bewegingstherapie.


Stress

Stress kan grote invloed hebben op het herstel van uw klachten. Natuurlijk zijn wij geen psycholoog, psychotherapeut of mindfulnesscoach. Onze therapie leent zich voor een goede samenwerking met een van deze. Daarnaast bieden wij adem en ontspanningsoefeningen. De combinatie van adem-, bewustwordings- en ontspanningsoefeningen (ABO) is in de praktijk effectief gebleken

Actief beleid

Uit het bovenstaande blijkt ook wel dat we een actief beleid voeren, maar ook een actieve houding van de ander vragen. Wij kunnen middels onse expertise voorwaarden scheppen en u opweg helpen maar u moet zelf zorgen dat uw lichaam kan herstellen en gezond kan blijven.