thuisplekanlyse jelle

De kracht van oefentherapie is bewustwording van het eigen houdings- en bewegingsgedrag. Tijdens ons dagelijkse activiteiten worden herhaaldelijk dezelfde belastende bewegingen gemaakt: lang stilzitten achter de computer of zware voorwerpen tillen en neerzetten. Overbelasting van spieren en gewrichten tijdens deze dagelijkse bewegingen komt vaak voor, wat klachten kan veroorzaken. Een goede werkhouding is daarom van belang.

Een analyse van uw werkplek of omgeving thuis is daarom erg zinvol.

Op deze manier kunnen we samen uw omgeving zo ergonomisch mogelijk inrichten en nieuwe vaardigheden oefenen op de plekken waar u het meeste bent. Zo kunt u een gunstige manier van bewegen direct in uw omgeving toepassen om overbelasting van het lichaam te voorkomen of verminderen.

De onderdelen van een werkplekanalyse

- inventariseren van de knelpunten van de ergonomische inrichting
- praktisch advies om ergonomie te verbeteren
- houdings- en bewegingsinstructie op de werkplek
- praktische, direct toepasbare tips