IMG_5363

De meeste kinderen bewegen van nature veel en graag. Ze grijpen, kruipen, bouwen, hollen, schreeuwen, klimmen, voetballen en fietsen. Bewegen is van alle leeftijden, en behalve leuk en gezond is bewegen vooral ook heel nuttig. Spelenderwijs oefenen kinderen hun spieren, zintuigen en motoriek. Ongemerkt leren ze zo de vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben

Motorische ontwikkelingsachterstand

Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Meestal gaat dat goed, maar soms loopt een kind een ontwikkelingsachterstand op. Een kind met een motorische ontwikkelingsachterstand heeft extra zorg en aandacht nodig. Het moet harder zijn best doen en meer dan gemiddeld oefenen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen.

Als een kind motorisch onvoldoende meekomt, kan het baat hebben bij behandeling door de kinderoefentherapeut. De kinderoefentherapeut heeft zich gespecialiseerd in de (senso)motorische ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.

Bij kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand zien we soms ook andere problematiek, zoals houdingsafwijkingen, neurologische en orthopedische klachten, gedragsafwijkingen en psychische klachten. Binnen de therapie/behandeling wordt natuurlijk rekening gehouden met deze specifieke problemen.

Bij een motorische ontwikkelingsachterstand kan er sprake zijn van:

- Motorische onrust
- Moeite met het bewaren van het evenwicht
- Moeite met motorische vaardigheden als hinkelen en
touwtje springen
- Moeite met balvaardigheid,
- Moeite met tekenen en schrijven
- Onhandig zijn
- Angstig om te bewegen
- Angstig of onzeker tijdens bewegen
- Een te hoge of te lage spierspanning in het lichaam
- Teveel of te weinig actief
- Snel afgeleid