johanvdb11 (2 of 2)

Bij baby's en peuters kan er sprake zijn van motorische problemen, zoals een scheef hoofdje, voorkeurshoudingen en moeite met het aanleren van nieuwe bewegingen. De oefentherapeut kan hierbij ondersteuning bieden met praktisch advies en oefeningen voor kind en ouder.

Oefentherapie voor baby’s

Bij zuigelingen kunnen er signalen zijn die wijzen op motorische problemen: bijvoorbeeld weinig kracht, overstrekken, moeite met veranderen van houding. Ook aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is. De kinderoefentherapeut kan de motorische ontwikkeling van uw baby in kaart brengen en uw oefeningen en praktische adviezen geven om deze ontwikkeling te stimuleren.

Oefentherapie is er voor baby’s die een zware start hebben gehad. Denk hierbij aan vroeggeboorte, zuurstoftekort bij de geboorte, hersenbloeding, heupdysplasie of het Downsyndroom.

Baby’s met een opvallende manier van bewegen kunnen baat hebben bij oefentherapie. Dit gaat om baby’s met een sterke voorkeurshouding, een scheef hoofdje, eenzijdig bewegen, overmatig/anders reageren op zintuigelijke prikkels, erg slap bewegen of juist veel overstrekken en baby’s met wie contact maken achter blijft.

De kinderoefentherapeut kan u als ouder ondersteunen in dagelijkse handelingen met uw kind als dit onnodig veel stress oplevert voor uw en uw kind. Er kunnen praktische tips gegeven worden bij aan-uitkleden, in bad doen en bij verplaatsen in-uit een autostoeltje of de kinderwagen. 

Bij baby’s komt het helaas regelmatig voor dat een motorische achterstand pas wordt geconstateerd als de babytijd voorbij is. Als uw twijfelt over de motorische ontwikkeling van uw baby, neem dan vrijblijvend contact op met een van onze kinderoefentherapeuten.


Oefentherapie voor peuters

De peuterperiode loopt van 1-3 jaar. Hierin leren kinderen lopen en gaan ze de mogelijkheden van het bewegen in de ruimte ontdekken. Sommige peuters ervaren hierbij moeilijkheden:
- onhandigheid
- vaker vallen dan leeftijdgenootjes
- te lage of hoge spierspanning
- aanleren van een verkeerde houding
- overbewegelijkheid
- bewegingsangst
- traagheid in bewegen

Bij elke leeftijd horen motorische vaardigheden die het kind onder de knie moet krijgen. Elk kind is anders en sommige kinderen hebben hier meer moeite mee dan anderen. Als een peuter hier veel moeite mee heeft kan oefentherapie hulp bieden. Tijdens de therapie worden er spelletjes gedaan die ouders samen met het kind thuis kan doen en worden er praktische tips en advies gegeven. Zo kan de motorische ontwikkeling spelenderwijs extra gestimuleerd worden. Als een kind door een ziekte, botbreuk of handicap in zijn bewegen beperkt is (geweest), kan het met therapie leren omgaan met deze beperkingen en op een aangepaste manier leren zo optimaal mogelijk te bewegen.