jelle onze visie (2)

De praktijk heeft de ambitie om hoogwaardige, kwalitatieve paramedische zorg te verlenen. De paramedische zorg bestaat uit:

• De algemene oefentherapie uitgebreid met aanvullende manuele technieken. Hierdoor zijn we in staat vele complexe lichamelijke problematiek op te lossen.
• De kinderoefentherapie waarbij we veel ervaring hebben in het werk met kinderen op zowel speciaal onderwijs en op het reguliere basisonderwijs.
Onze missie is oplossen van lichamelijke klachten, mensen helpen de klachten te voorkomen. Mensen helpen met het verkrijgen van bewuster/gezonder beweeggedrag.
Het liefst beginnen we hier zo vroeg mogelijk mee, vandaar onze speciale tak kids in beweging.