IMG_5239(1)

Wij streven ernaar u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft. In de klachtenprocedure staat uitgebreid beschreven hoe u uw klacht kan indienden en wat hiermee gebeurd.

Procedure:

-Neem zelf contact op met u behandelaar en ga in gesprek over uw klacht.
-Indien het bovenstaande niet mogelijk is of niet het gewenste effect heeft, kunt uw contact opnemen met de vertrouwenspersoon Susan v.d. Broek- de Bruijn via o.a. 06-44984490.
-Binnen 1 week krijgt uw reactie op uw klacht.
-Binnen 7 weken na het indienen van de klacht proberen wij deze af te handelen.
-Indien de klacht niet binnen 7 weken af te handelen is, krijgt uw hierover binnen 7 weken een bericht. Hierin staat waarom de klacht niet afgehandeld is, wat het vervolgtraject is en wat de verwachte duur hiervan is.
-U kunt contact op nemen met het klachtenloket paramedici om gebruik te maken van de Klachten- en geschillenregeling (www.klachtenloketparamedici.nl) of een Zorgbelangenorganisatie bij u in de buurt (www.zorgbelang-nederland.nl of 09002437070).
-In het document 'uw rechten als patiënt' staat de WGBO (wet geneeskundige behandelovereenkomst) uitgelegd. Dit document is in PDF in het linkermenu op de site toegevoegd ter inzage. 
-De medewerkers van Cesar in Beweging hebben een geheimhoudingsplicht. Wanneer dit voor de oplossing niet mogelijk is, wordt die vooraf met u besproken.

De uitgebreide en volledige klachtenprocedure kunt u hiernaast downloaden.